PERSONNEL BG
PERSONNEL BG
EXPERTISE MATTERS
over 10 years of practice
over 10 years of practice
specialized in supplying human resources on a national and international level

Свържете се с нас днес на имейл office@personnel.bg, за да се превърнете в наш доверен клиент или кандидат.

Свържете се с нас

НАЧАЛО

 

  • Personnel BG е част от REBG Group – Български консорциум с над 10 години практика, специализиращ в подбора на персонал и временна заетост за България и Европа.
  • Personnel BG прилага най-добрите европейски методи за подбор на персонал.
  • В продължение на 10 години основната ни цел е да разработваме и прилагаме  ефективни процедури за подбор на кадри, чрез които да привлечем кандидати, съвместяващи в себе си качествата на ценни специалисти. Това предполага създаването на подход с които да осигурим на конкретния работодател, необходимите служители, които да  донесат на фирмата най – голяма полза и реализация на фирмената стратегия.

Ако желаете да се възползвате от нашия експертен опит, моля свържете се с нас на имейл office@personnel.bg

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ТРЗ

OUTSOURCING