ТРЗ

  • Спестяване на разходи във връзка с поддръжката на софтуер и наемането на ТРЗ специалисти.
  • Експертно и точно обслужване на всички ТРЗ дейности
  • Оказване на съдействие при извършване на проверки от страна на данъчните и осигурителните органи , както и на одиторите
  • Пълна конфиденциалност по отношение на възнагражденията на вашата фирма
  • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения, както и тяхната регистрация в Националната агенция за приходите
  • Подготовка на документи за пенсиониране и осигурителен период
  • Изготвяне на изчисление за заплата
  • Поддържане на списъчните регистри на болниците, за книгите на труда
  • Изготвяне на трудови и осигурителни лицензи
  • Сътрудничество в контролни проверки от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, и т.н.

Свържете се с нас днес на office@personnel.bg , за да ви помогнем в подготовката на Вашите ТРЗ дейности.