ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ

Ползи:

  • Разпореждане с цялостната дейност , свързана с т.нар. Персонал и ТРЗ
  • Спестяване на разходи, свързани с назначаването на служители, занимаващи се с тази дейност.
  • Спестяване на разходи за оборудване на работните места, хардуер и специализиран софтуер.
  • Спестяване на разходи ,свързани с адвокатски съвети и консултации.
  • Освобождаване от необходимостта да се следват непрекъснато измененията в законодателството в областта на труда и застраховките.
  • Позволява подбор при всякакви обстоятелства – пълна или не-стандартризирано работно време ,за определен период от време и т.н
  • Осигуряване на качеството на подбор и свеждане до минимум на риска от неподходящи назначения – предлагаме възможност първо да се запознаете с подходящите служителите и да ги назначите на по-късен етап, без това да носи риск
  • Заплащане само за действително отработени часове
  • Съобразяване с нуждите на служителите и доставяне на служители в съответствие с нуждите на клиентите

Свържете се с нас днес на имейл office@personal.bg