MANAGING DIRECTOR BASED IN SOFIA

За наш клиент, една от водещите компании в сферата на инженерната и проектантска дейност, с повече от 10 годишен опит в строителен надзор, изготвяне и оценка на инвестиционни проекти и инвестиционен контрол, търсим да назначим мотивиран професионалист за позицията:

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 

Отговорности и задължения на длъжността:

Стратегическо управление

 • Професионално направлява дейността на дружеството във всички аспекти, като гарантира интересите на собственика
 • Участва в стратегическото развитие на дружеството
 • Насърчава ефективна екипна работа между собственика и изпълнителния директор, както и между изпълнителния директор и екипа
 • Представлява дружеството пред обществеността и пази добрата му репутация
 • Идентифицира и адресира области, свързани с потенциални възможности за развитие на фирмата

Оперативно управление

 • Спазва и поддържа всички политики и процедури на дружеството
 • Наблюдава и контролира ежедневната дейност по отношение на проедоставяните услуги
 • Разпределя и следи за изпълнението на проектите между членовете на екипа, като проследява всеки аспект – график, междинни и крайни срокове, качество на работа
 • Осигурява съответствие на дейността на дружеството и очакванията на клиентите и възложителите
 • Осъществява официалната кореспонденция с всички контрагенти – институции, фирми, подизпълнители, външни експерти и други, свързани с дейността на дружеството
 • Участва в срещи с представители на възложители, външни експерти и потенциални клиенти
 • Контролира изготвянето на съдържателни отчети, доклади, протоколи и други документи, свързани с отчитане на извършени дейности по сключените договори
 • Координира и участва в подготовката на документация по ЗОП

 

Управление на човешките ресурси

 • Определя нуждите от персонал за целите на изпълнение на дейността
 • Установява позитивна, здравословна и безопасна работна среда в съответствие с всички приложими нормативни разпоредби

 

Изисквания към кандидата:

 • Лидерски качества
 • Проактивност
 • Организираност
 • Висше образование, със специалност архитект или строителен инженер
 • Пълна проектантска правоспособност
 • Общ професионален опит по специалността минимум 5 години
 • Добро владеене на английски език
 • Отлични умения за работа със специализиран софтуер, ArchiCad, AutoCad, Artlantis
 • Готовност за пътувания из страната, когато проектите го налагат

 

Компанията предлага:             

 • Мотивиращо възнаграждение, едно от най-добрите в бранша
 • Атрактивен социален пакет
 • Отлични възможности за развитие

Ако тази възможност представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на office@personnel.bg или кандидатствайте директно на www.personnel.bg ( код на позицията MD-0116 ).

 

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита.

 

Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.